BIO

English below

“Marta Kloučková disponuje výraznými hlasovými rejstříky, její zpěv má pozoruhodnou barevnost a dynamickou tvárnost, s níž každou píseň rozeznívá jako jedinečnou výpověď o stavu duše. Dobře zvládá i neobvyklé skoky a melodické obraty, její hlas tlumeně zvoní plností i lyrickou křehkostí.” Milan Bátor, ČRo Vltava

Marta Kloučková je nepřehlédnutelnou součástí české jazzové scény. Zpěvačka, textařka, moderátorka a skladatelka vydala v roce 2018 autorské album s názvem Loving Season (Hevhetia), které se zařadilo mezi nejlepší česká jazzová alba toho roku. Marta Kloučková Quintet, se kterým Marta nyní vystupuje, tvoří hudebníci patřící k tuzemské jazzové špičce (David Dorůžka – kytara, Vít Křišťan – piano, Jaromír Honzák – kontrabas, Marek Urbánek – bicí). Tento jazzový quintet v minulých letech vystoupil na předních českých jazzových a multi-žánrových festivalech (např. Pražské Jaro, Československý jazzový festival Přerov, Smetanova Litomyšl, Mladí Ladí Jazz, MHF Dobršská Brána, Polička Jazz Fest, Jazz ve městě Frýdek-Místek) i v zahraničí (např. Sunset-Sunside a Le Bal Blomet Paříž, Hevhetia Fest Košice a další). S mezinárodní hudební platformou  Voicingers Marta vystoupila na Slovensku, v Polsku, v Lotyšsku i ve Francii. V říjnu 2022 vydala druhou desku Stopa snu (Hevhetia), která opět sklidila pochvalné recenze.

“Už sólový debut Loving Season vyzníval zrale. Stopa snu je navíc o něco odvážnější, o dost vyváženější a celistvější. Zachycuje to nejdůležitější, co má tvůrčí proces obsahovat. Vývoj, hledání, nalézání. Není třeba obávat se o budoucí třetí desku Marty Kloučkové.”  – Tomáš S. Polívka, časopis Harmonie 12/2022

Marta Kloučková maturovala nejprve na gymnáziu, později na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Je absolventkou jazzových studií na VOŠ Jaroslava Ježka a Vysoké školy ekonomické v Praze (obor Arts management). Mimo to je  členkou vokálního sextetu Skety a spolupracuje s tělesy a hudebníky napříč žánry (D.Y.K., Rozhlasový big band Gustava Broma, B-side Band a další). Vystoupila po boku pěveckých hvězd Lizz Wright a Judith Hill, v minulosti spolupracovala s francouzským skladatelem a pianistou Thierrym Maillardem (album Kingdom of Arwen, 2016). Připravuje a moderuje pořad Sedmé nebe (každou středu v podvečer) na ČRo Vltava, moderuje koncerty i živé přenosy. Od roku 2021 v ČR spoluorganizuje vokální festival a workshop Voicingers on Tour Czechia, díky kterému měla možnost vystoupit s řadou špičkových evropských jazzových hudebníků a zpěváků po různých místech Evropy.

EN

“Marta Kloučková`s strong voice has a remarkable color and dynamic form, with which each song resounds as a unique statement about the state of the soul. She also handles unusual jumps and melodic turns well, her voice ringing softly with fullness and lyrical fragility. ” Milan Bátor, Czech Radio Vltava

Marta Kloučková is an unmissable part of the Czech jazz scene. The multi-genre singer, songwriter and composer released her debut album Loving Season (Hevhetia) in 2018, which ranked among the best Czech jazz albums of that year. The jazz quintet with which Marta recorded the album consists of musicians belonging to the top Czech jazz (David Dorůžka – guitar, Vít Křišťan – piano, Jaromír Honzák – double bass, Marek Urbánek – drums). They performed together at jazz and multi-genre festivals (eg Prague Spring, Czechoslovak Jazz Festival Přerov, Smetana’s Litomyšl, Mladí Ladí Jazz, MHF Dobršská Brána) and abroad (eg Sunset -Sunside and Le Bal Blomet Paris, Hevhetia Fest Košice and other). With the international music platform Voicingers, she performed in Slovakia, Poland, Latvia and France. In October 2022, she released her second album Stopa snu (Hevhetia), which was highly critically acclaimed.

“Loving Season’s solo debut already sounded mature. In addition, “Stopa snu” is a bit bolder, rather more balanced and more complete. It captures the most important things that the creative process should contain. Development, search, finding. There is no need to worry about Marta Kloučková’s future third album. ” Tomáš S. Polívka, Harmonie 12/2022

She is a graduate of the jazz college of Jaroslav Ježek in Prague, thus continuing her previous studies of performing arts (Musical Theatre studies) at the Jaroslav Ježek Conservatory. She has a master’s degree at the Faculty of Business Administration at the University of Economics in Prague (Management of Arts). In addition, she is a member of  vocal sextet SKETY and collaborates with ensembles and musicians across genres (Gustav Brom Big Band, B-side Band, D.Y.K. and others). With SKETY (awarded Ward Swingle Award, 2014) she toured Europe, Australia and Taiwan. She performed alongside the vocal stars Lizz Wright and Judith Hill. In 2016 she also collaborated with an accomplished composer and pianist Thierry Maillard (album Kingdom of Arwen). She hosts the radio show Sedmé nebe (every Wednesday at 7pm) on ​​Czech National Radio Vltava, with a focus on vocal jazz scene, also hosts concerts and live broadcasts. Since 2021, she organizes a vocal festival and a workshop Voicingers on Tour Czechia in the Czech Republic. With this music platform she tours and performs with a number of top European jazz musicians and singers.